สีเสื้อตามดวง จากการทำนายในแต่ละวัน

สีเสื้อตามดวง จากการทำนายในแต่ละวัน สุดยอดกาทำนาย สามารถนำไปปรับใช้ในแต่ละวันของท่าน เพื่อให้กลายเป็นวันที่ดีของท่านได้ สีเสื้อตามวันเกิด

มาทำความรู้จักกับ กับสีเสื้อถูกโฉลกในแต่ละวันกัน 

สีเสื้อตามดวง ในแต่ละวัน หรือที่เป็น สีเสื้อมงคล ตามหลักของโหราศาสตร์ ที่ถือว่าไปตามต้นกำเนิดหรือกฎเกณฑ์ ในการแบ่งแยกสีต่าง ๆ ตามวันเกิดนั้น ซึ่งมาจากสีในภูมิทักษา หรือที่เรียกว่ามีสีประจำพระเคราะห์ทั้ง 8 ดวง 

อย่างเช่น วันอาทิตย์ “ซึ่งเป็นพระอิศวรที่ถือว่าเป็นเจ้าที่ ได้ทำการสร้างพระอาทิตย์ขึ้น ต้องเอาราชสีห์ ๖ – ๗ ตัว เพื่อมาเป่าคาถาลง แล้วทำการห่อด้วยผ้าสีแดง พรมด้วยน้ำอมฤตนี้ ก็บังเกิดเป็นองค์ของพระสุริยะทิพย์เทพยาทินกร ขึ้นมาได้ 

ดังนั้นสีแดงจึงได้กลายเป็นสี ประจำวันของพระอาทิตย์ หรือผู้ใดที่เกิดวันอาทิตย์เป็นต้นนั้น ส่วนวันอื่น ๆ ที่เหลือนั้นก็มีสีประจำวันอีกเช่นกัน จะใช้ในการเลือกเข้าตัว ใช้ในการจะจัดวางไปตามภูมิทักษา 

การที่ท่านใช้สีเสื้อประจำวัน หรือสีเสื้อถูกโฉลกนี้ เมื่อสุนทรภู่ซึ่งถือว่าเป็นนักปราชญ์ ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ผู้ที่รอบรู้ศาสตร์โบราณแขนงต่าง ๆ มารวมทั้งโหราศาสตร์ ท่านก็ได้ทำการบันทึก ตำราคำสอนเอาไว้ เพื่อเป็นมุขปาฐะบ้าง และทำการแต่งเป็นคำกลอนได้เป็นบางอย่างเช่น 

ตารางการใช้เสื้อแต่ละวัน

ซึ่งเป็นบทกลอนที่ได้ถูกเอากล่าวไว้ เกี่ยวกับสีเพื่อที่จะเสริมศิริมงคล แต่ละวัน หรือสีตามหลักทักษะ ในการกำเนิดของดาวเคราะห์ และตำนานชาติเวรต่าง ๆ   ถือว่าเป็นหนังสือ ที่มีคำสอนที่ควรปฏิบัติ และไม่ควรปฏิบัติ ซึ่งเป็นแบบเดียวกัน กับสุภาษิต ที่ใช้สอนหญิง หากใครที่ปฏิบัติตามได้ หรือเรียกว่า “สวัสดิรักษาคำกลอน” 

และเพื่อเป็นการถวายพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าอาภรณ์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธ เลิศหล้านภาลัย ได้ทรงมอบให้เพื่อเป็นศิษย์ศึกษา ซึ่งบทกลอนนั้น จะมีการพูดถึงสีมงคลในแต่ละวัน และเน้นสีของเครื่องแต่งกายในแต่ละวัน สวัสดิมงคลทางออกศึกออกรบ ซึ่งจะทราบว่าในแต่ละวัน จะต้องใช้สีอะไรดีถึงจะถูกโฉลก ซึ่งแต่ละสีที่ท่านสุนทรภูพูดถึงนั้น ก็เป็นไปตามสีภูมิทักษานั้นเอง!!

สีเสื้อประจำวันอาทิตย์

ดาวประจำคนที่เกิดในตำราของโหราศาสตร์ ได้ทำการกล่าวไว้ว่า พระอาทิตย์ขึ้นมา ต้องใช้ราชสีห์ ๖ ตัว เพื่อมาเป่าองค์ลง แล้วห่อด้วยผ้าสีแดง ก็บังเกิดกลายเป็นองค์พระสุริยะทิพย์ 

ซึ่งมีกายเป็นสีแดงทรงเครื่อง ทิพย์อาภรณ์พรายแพรว ไปด้วยแก้วปัทมราช และมีวิมานสีแดง ทรงบนหลังราชไกรสร ฉะนั้นสีเสื้อประจำวันอาทิตย์ หรือบริวารของวันอาทิตย์คือ สีแดง หรือโทนสี ที่ออกเป็นแดงสด หรือแดงกุหลาบ นั่นเอง !

สีเสื้อประจำวันจันทร์

ตำนานชาติเวรของดาวประจำวันคนที่เกิดวันนี้ ในตำราโหราศาสตร์ก็ได้กล่าวไว้ว่า ผู้เป็นเจ้าได้ทรงสร้างพระจันทร์ จากนางฟ้าทั้ง ๑๕ พระองค์ โดยร่ายเวทย์ให้นางฟ้า ทั้ง ๑๕ พระองค์ แล้วทำการหุ้มห่อด้วยผ้าสีเหลืองอ่อน 

จากนั้นก็บังเกิดเป็นพระจันทร์เทพบุตรขึ้นมา มีกายสีนวล ทรงเครื่องทิพย์อาภรณ์ แก้วประมวลนิวัตร และมีวิมานแก้วสีมุกดา เพราะฉะนั้นสีเสื้อประจำวันจันทร์ หรือสีของภูมิบริวารวันจันทร์ นั้นก็คือ สีเหลืองอ่อน สีขาว หรือจะเป็นโทนเหลืองขาวแบบสว่าง ๆ นั้นเอง

สีเสื้อประจำวันอังคาร

เสื้อสีชมพู

ตำนานเวรของดาวประจำของวันเกิด ในหลักคำของตำราโหราศาสตร์ ได้มีการกล่าวไว้ว่า “พระอิศวรซึ้งเป็นเจ้าสร้างพระอังคาร ขึ้นด้วยมหิงษา ทั้ง 8 ตัว ได้ทรงทำการร่ายพระเวท  แล้วทำการห่อด้วยผ้าสีแดงอ่อน ๆ ของแก้วเพทาย แล้วทำการพรมด้วยน้ำอมฤต 

ที่มีกายเป็นสีแก้วเพทาย ทรงรัตนโกเมนเป็นอาภรณ์ และมีสีของวิมานเป็นสีทับทิม เพราะฉะนั้นสีเสื้อประจำวันอังคาร หรือสีภูมิบริวารของวันอังคาร ก็คือ สีชมพู สีแดงอ่อน สีโอโรส หรือสีแดงอ่อน ๆ นั้นเอง

สีเสื้อประจำวันพุธ (กลางวัน)

ดาวประจำวันวันพุธ (กลางวัน) ตามในหลักของตำราโหราศาสตร์ ถูกกล่าวไว้ว่า เป็นเจ้าได้ทำการสร้างพระพุธรูปขึ้น ด้วยพญาคชสารทั้ง 17 ตัว ทำการห่อด้วยผ้าสีเขียว โทนสีเขียวใบไม้ ประพรมไปด้วยน้ำอมฤต 

บังเกิดเป็นองค์พระพุทธเทพเทวา ที่มีสีกายเป็นสีแก้วมรกต ซึ่งเป็นพาหนะ เพราะฉะนั้นสีเสื้อประจำวันพุธ หรือสีภูมิบริวารของวันพุธ นั้นก็คือ สีเขียวแก่ เขียนใบไม้ หรือโทนสีเขียวทั้งอ่อน และเข้มนั้นเอง

สีเสื้อประจำวันพุธ (กลางคืน,ราหู)

คนที่เกิดในตำราโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่า ได้ทรงสร้างพระราหูขึ้นมา โดยใช้ศีรษะผีโขมดทั้ง 12 ตัว แล้วทำการประพรม ก็บังเกิดเป็นองค์พระอสุรินทรเรืองฤทธิ์ และมีวิมานที่เป็นสีนิล 

มีมหาสุบรรณราช เป็นพาหนะประจำตัว เพราะฉะนั้นสีเสื้อประจำวันพุธกลางคืน,ราหู หรือสีภูมิบริวารของวันพุธกลางคืน นั้นก็คือ สีดำสลัว หรือสีที่หม่น ๆ ไปทางสีดำ แต่ต้องไม่ดำสนิทนั้นเอง

สีเสื้อประจำวันพฤหัสบดี

ดาวประจำวันเกิดในหลัก ของตำราโหราศาสตร์ กล่าวไว้ว่า ฤๅษีทั้ง 15 ตน ได้ทรงร่ายพระเวทให้กายฤๅษีทั้ง 15 ตนนั้น ก็บังเกิดเป็นองค์พระพฤหัสบดี ขึ้นมา กลายเป็นสีแก้วไพฑูรย์ ทรงทิพยอาภรณ์ สุวรรณรัตนรูจี แจ่มแจ้งไปด้วยมุกดาหาร และมีวิมาน ซึ่งมีมณฑณนั้น เป็นพาหนะประจำตัว สถิตอยู่ในปัจฉิมทิศนี้

สีเสื้อประจำวันศุกร์

ตำนานของดาวประจำวันเกิด ในหลักของตำราโหราศาสตร์ ที่กล่าวไว้ว่า “พระอิศวรผู้เป็นเจ้า ได้สร้างพระศุกร์ขึ้น จากคาวีทั้ง 21 ตัว โดยทำการร่ายพระเวทห์ ให้โคทั้ง 21 ตัวนั้น ได้ป่นละเอียด แล้วทำการห่อด้วยผ้าสีน้ำเงิน หรือสีคราม เพื่อทำการประพรมด้วยน้ำอมฤต ซึ่งบังเกิดเป็นองค์พระศุกร์เทวา ขึ้นมา เพราะฉะนั้นสีเสื้อประจำวันศุกร์ หรือสีภูมิบริวารของวันศุกร์ นั่นก็คือ สีน้ำเงิน สีคราม สีฟ้า หรือจะเป็นโทนสีน้ำเงินนั่นเอง

เสื้อสีแต่ละวัน

สีเสื้อประจำวันเสาร์

พระอิศวรผู้เป็นเจ้า ได้ทำการทรงสร้างพระเสาร์ขึ้นมา จากพยัคฆ์ทั้ง 10 ตัว โดยทำการร่ายพระเวท จากการห่อด้วยผ้าสีดำ เท่านี้ก็บังเกิดกลายเป็น พระองค์พระเสาร์เทวราชขึ้น มีสีมีกายเป็นสีผิวคล้ำ ทรงเป็นทิพยอาภรณ์ และมีสีของวิมาน วึ่งเป็นสีพระมรกต  สีเสื้อประจำวันเสาร์ นั่นก็คือ สีดำ โทนดำ สีน้ำตาลเข้ม หรือม่วงเข้ม สีเข้ม ๆ หรือสีที่แก่มาก ๆ เอานั่นเอง

สรุปการเลือกสีเสื้อตามดวง

ในการที่ท่านจะเลือกสีเสื้อประจำวันก็ให้ท่านดูว่าท่านเกิดวันใด วันอาทิตย์ – เสาร์ ,วันพุธกลางคืน หากท่านได้ทราบวันเกิดของท่าน ตามหลักโหราศาสตร์แล้ว สามารถเลือกสีสัน เพื่อให้ส่งเสริมเรื่องนั้น ๆ ได้ตามที่ท่านต้องการ เช่น หากท่านเกิดวันอาทิตย์ 

ต้องการให้สีนั้นส่งเสริมในเรื่องของเงิน ๆ ทอง ๆ ท่านก็ควรเลือกสีในภูมิมูลละ ซึ่งก็คือสีดำ หรืออาจจะเป็นโทนสีดำ หรือสีม่วงนั่นเอง หากท่านเลือกสีเสื้อได้แล้ว อยากลองเสี่ยงดวง เสี่ยงเรื่องการเงินดู สามารถเข้าลองเสี่ยงดวงกับ คาสิโนออนไลน์ ได้ที่นี่

สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ